โครงการส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร EF เด็กปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายบุญเรือง แดงฟู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร EF เด็กปฐมวัย” ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading