ติดต่อ / ร้องทุกข์

ติดต่อ / ร้องทุกข์ : กรุณากรอกข้อมูลแบบฟอร์ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141

อีเมล์ : maekhawtom@gmail.com