อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมา […]

อ่านต่อ

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมัง

ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม […]

อ่านต่อ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมส […]

อ่านต่อ