ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย รองนายก อบต. , ทีมงานผู้บริหาร , รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. , หัวหน้าสำนักปลัด , ผู้อำนวยการกองช่าง , พนักงานเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน และสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม ร่วมกับสถาบันราชภัฏเชียงราย และจิตอาสาพระราชทาน ในการลงพื้นเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้พิการ และส่งมอบวัสดุพร้อมทั้งซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอาย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้ม และหมู่ที่ 13 บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading