การเลือกตั้ง อบต. สำคัญอย่างไร?

ข่าวกิจกรรม

นอกจากการเลือกตั้ง ส.ส. หรือการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับต่างๆ การเลือกตั้ง อบต. มีผลโดยตรงในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. จะช่วยผลักดันให้ได้..

https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/?fbclid=IwAR0hrD8CLKMOPtL75KXjFxhoA4y36jDy1VR3CalwnunZY-9aDbsCYrecauI