OTOP หมู่ที่ 3 กลุ่มศิลปาชีพแกะสลักและจักสาน

สินค้า OTOP

กลุ่มศิลปาชีพแกะสลักและจักสาน ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 284 ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม อ.มือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอินถา จันทร์ชุม เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 7 คน ผลิตสินค้าโอท็อป เกี่ยวกับเครื่อง จักสาน ขันโตก และผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับหวาย โทรศัพท์ 086-0528126

Loading