รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม หลักสูตร ผู้นำสตรียุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒ […]

Loading

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ “งานของดีตำบลแม่ข้าวต้ม ครั้งที่ ๒”

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้า […]

Loading

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ […]

Loading

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น […]

Loading

อ่านต่อ