หนังสือรับรองและยืนยันการมีชีวิตผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

➡ รับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ-1-64 ➡ รับรอ […]

อ่านต่อ

หนังสือรับรองและยืนยันการมีชีวิตผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

➡ รับรองการมีชีวิตคนพิการรับเบี้ยยังชีพ-1-64 ➡ รับรองกา […]

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น […]

อ่านต่อ