รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

[download-attachment id=”1073448″ title=&#8 […]

อ่านต่อ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

➡ [download-attachment id=”1072609″ title=& […]

อ่านต่อ