ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ […]

Loading

อ่านต่อ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

DOWNLOAD➡ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

DOWNLOAD ➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง […]

Loading

อ่านต่อ

เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

24 มิ.ย.2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน

ประกาศคณะกรรมการประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประ […]

Loading

อ่านต่อ

เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง บัญชีราคาป […]

Loading

อ่านต่อ