รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

➡ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค […]

อ่านต่อ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

DOWNLOAD➡ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

DOWNLOAD ➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง […]

อ่านต่อ

เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

24 มิ.ย.2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประ […]

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆ […]

อ่านต่อ