ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กรณีขอรับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร

Loading

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

Loading

อ่านต่อ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

➡ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค […]

Loading

อ่านต่อ

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2565

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่ […]

Loading

อ่านต่อ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

DOWNLOAD➡ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ […]

Loading

อ่านต่อ