ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

อ่านต่อ

ปฏิบัติการเชิงรุก ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน

U2T ปฏิบัติการเชิงรุก #ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด #รุกคลีนพื้ […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรับสมัค […]

อ่านต่อ