ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ภาคความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปก […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือของประชาชนกรณีรับการสงเคราะห์รถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

อ่านต่อ