ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 9/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดประชุมการจัดทำแผน […]

Loading

อ่านต่อ