ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วสุสาน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเจริญ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเจริญ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านป้องกันควบคุมไฟป่า (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยอ้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดรา […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านโล๊ะป่าห้า ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผย […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๗ บ้านสันต้นกอก ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E–Bidding)

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๗ บ้านสันต้นกอก ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E–Bidding)

อ่านต่อ