ประกาศคณะกรรมกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตราฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรจุแต้งตั้ง โอนย้ายฯ

➡ ประกาศคณะกรรมกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ภาคความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading

อ่านต่อ