ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องรับสมัครบุค […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานจ้างส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้า […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้า […]

Loading

อ่านต่อ