เรื่อง คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ เรื่อง คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุ […]

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตราฐานทั่วไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรจุแต้งตั้ง โอนย้ายฯ

➡ ประกาศคณะกรรมกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ภาคความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านต่อ