ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รับโอน(ย้า […]

Loading

อ่านต่อ

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปร […]

Loading

อ่านต่อ

เรื่อง คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ เรื่อง คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุ […]

Loading

อ่านต่อ