การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

➡ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบ […]

อ่านต่อ

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ […]

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

➡ รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการป้องกันการ […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องนโยบายบริหา […]

อ่านต่อ