รายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม […]

Loading

อ่านต่อ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำ […]

Loading

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์การบริ […]

Loading

อ่านต่อ

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ต่อการใ […]

Loading

อ่านต่อ