รายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม […]

Loading

อ่านต่อ

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ต่อการใ […]

Loading

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์กรปก […]

Loading

อ่านต่อ