รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขอ […]

Loading

อ่านต่อ

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ […]

Loading

อ่านต่อ

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหาร […]

Loading

อ่านต่อ