เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการท […]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนของเครื่องผลิตอาหารสัตว์จากโรงผลิตอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายชวลิต เกตุลออ ประธานสภาอ […]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างต่อเติมหลังคาติดรั้วบ้านมากเกินไปโดยไม่ติดตั้งรางรินฯ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายดิเรก วาสนา ปลัดองค์การบร […]

อ่านต่อ