การติดตามประเมินผลโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลงพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-Ray

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Loading

อ่านต่อ