บัญชีกำหนดเกณฑ์และปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ และข้อ ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีกำหนดเกณฑ์และปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติใรการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

➡ การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading

อ่านต่อ

นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566

สขร.1 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนา […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 ➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผล […]

Loading

อ่านต่อ

นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 สขร.1 ประจำเดือนสิงหาค […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลจ […]

Loading

อ่านต่อ