ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

➡ การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านต่อ

นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566

สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิ […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 ➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผล […]

อ่านต่อ

นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 สขร.1 ประจำเดือนสิงหาค […]

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประกาศผลจ […]

อ่านต่อ

นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน กันยาย พ.ศ.2564 ➡ สขร.1 ประจำเดือน ส […]

อ่านต่อ