รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลแ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง เผยแพร่แผน […]

Loading

อ่านต่อ

นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2567

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม […]

Loading

อ่านต่อ

บัญชีกำหนดเกณฑ์และปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตามระเบียบฯ ข้อ ๗ และข้อ ๑๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีกำหนดเกณฑ์และปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิ […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติใรการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

Loading

อ่านต่อ