ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Uncategorized

ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒