ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Uncategorized

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒