ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒)

แฟ้มเอกสาร (ดาวน์โหลด)