การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง