ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงป้ายสำนักงาน อบต.แม่ข้าวต้ม ตำาบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผย […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๘ บ้านดอยเทวา ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผย […]

Loading

อ่านต่อ

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเ […]

Loading

อ่านต่อ