การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ แรก ประจำปี 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมส […]

Loading

อ่านต่อ

แบบสรุปนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสรุปนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์ก […]

Loading

อ่านต่อ

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบร […]

Loading

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านป่าซางหัวฝาย ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Loading

อ่านต่อ