ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

 ➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกวดร […]

อ่านต่อ