โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลแม่ข้าวต้ม หลักสูตร อบรมเชิงปฎิบัติการ “การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ”

วันพุธที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 นายเพียร กันติ๊บ นาย […]

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆ […]

อ่านต่อ