Uncategorized

ป.ป.ท. รับแจ้งเบาะแสการทุจริต

ช่องทางใหม่ในการให้บริการประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แจ้งได้ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม.

Loading