แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข้าวต้ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

➡ [download-attachment id=”1073281″ title=”แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง2564″]