ให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือง แดงฟู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด , นักพัฒนาชุมชน , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของผู้พิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ราย พร้อมทั้งได้มอบรถเข็นให้กับผู้พิการ
ขอขอบคุณ : คุณเนีย ปุณยะภรณ์สกุล หมู่ที่ 11 บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม พี่ได้สนับสนุนรถเข็นให้กับผู้พิการดังกล่าว🙏

Loading