เหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟให้กับราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ นายสุริยา อรรคฮาต เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วย รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม , หัวหน้าสำนักปลัด และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกันมอบสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟให้กับบ้านพักที่อยู่อาศัยของผู้ร่วมโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟให้กับราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่มีรายได้น้อย และประสบปัญหาด้านสายไฟที่อยู่อาศัยชำรุด ทรุดโทรมเสื่อมสภาพให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

Loading