โครงการ “เปิดกว้าง สร้างรอยยิ้ม”

ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ของผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมการชมภาพยนตร์รอบพิเศษ ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงราย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และพื้นที่โครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ ๆ และส่งเสริมการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Loading