โครงการ อบต.สัญจร

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการ อบต.สัญจร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ณ วัดสีส้มสุก หมู่ที่ 5 และ วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ วัดเวียงกลาง หมู่ที่ 21 โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ การลงพื้นที่และออกให้ บริการต่างๆ แก่ประชาชนในเขตพื้นที่  เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น และยังมีการสาธิต ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง ต่างๆ เช่น การดับไฟเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน อีกทั้งมีการบริการ จัดเก็บภาษีเพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Loading