โครงการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ข่าวกิจกรรม
      วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม กล่าวต้อนรับผู้ประสานงาน จาก พอช.ภาคเหนือ , พมจ.เชียงราย , บ้านพักเด็กเชียงราย และกล่าวเปิดการประชุมดำเนินโครงการ “สร้างความเข้มแข็งของชุมชน” ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการผ่านการพัฒนาคน โดยใช้ศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของโครงการ จะเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในวันที่ 18 – 29 กันยายน 2566

Loading