โครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ดำเนินโครงการโดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ณ บ้านสันต้นแฟน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำถังขยะเปียกไว้ใช้ในแต่ละครัวเรือน

 

Loading