โครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายสุริยา อรรคฮาต เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ดำเนินโครงการโดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ณ บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำถังขยะเปียกไว้ใช้ในแต่ละครัวเรือน

Loading