โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายบุญเรือง แดงฟู รองนายกอบต. แม่ข้าวต้ม กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ภายใต้กิจกรรม “การอบรมให้ความรู้นักเรียน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ลดปัญหาการคลอดก่อนกำหนด” ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง กล่าวรายงานโดย นายธีรพงษ์ ศรีพรม รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม ดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading