โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 21สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading