โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดและโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดและโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ในระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

 

Loading