โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรม
⭐วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 “เชียงใหม่วิชาการ 2565” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยการจัดโครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้🔽
1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสนทนาโต้ตอบ พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
5. เพื่อให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

Loading