โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อยในตะกร้า”

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส “กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อยในตะกร้า” ดำเนินโครงการโดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
โดยมีผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 50 คน
การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการเพาะเห็ดโคนน้อยในตะกร้า ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

Loading