โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมัง

ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยงานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงแหนแดงในกะละมัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยได้รับเกียรติจาก นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กล่าวเปิดโครงการ และได้มีการบรรยายให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงแหนแดง การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยวิทยากรนายเสกศึก ธรรมพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

Loading