โครงการอบรมการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายก อบต.แม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายบุญเรือง แดงฟู รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมเฉลิมราช อบต.แม่ข้าวต้ม กล่าวรายงานโดย นางกาญจนา วรรณโอภาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม
โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม

Loading