โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ 2567

ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ได้จัดฝึกอบรม “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยนายเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม ร่วมกับ กรมการปกครอง โดย น.ส.อัศเจรีย์ นามวงค์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม , สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดย นายเสวตร์ แรงจริง ประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม , กรมส่งเสริมการเกษตร โดย น.ส.พรปวีณ์ สันธิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย และกลุ่มโรงเรียนตำบลแม่ข้าวต้ม โดย นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลแม่ข้าวต้ม ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดย นายเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวพบปะโดย น.ส.อัศเจรีย์ นามวงค์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading