โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรม
-กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา วันมาฆบูชา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
-กิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา และเวียนเทียน ณ วัดทรายมูล หมู่ที่ 23 ตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading