โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม
✨วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. กลุ่มพัฒนาสตรี ชมรมผู้อายุ หน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ร่วมใจกันจัด “โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566” โดยได้รับเกียรติจากท่านปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส
✨ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ แต่ละภาคส่วนได้พร้อมใจกันแต่ดารถต้นเทียนอันสวยสดงดงาม เพื่อร่วมกันแห่เทียนพรรษา และประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา          ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยถวายเทียนพรรษาให้กับวัด ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 21 วัด หลังจากนั้นได้มีการทอดผ้าป่าชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม
✨วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษาเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเพณีท้องถิ่นของชาวตำบลแม่ข้าวต้มสืบต่อไป

Loading