โครงการสายใยสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน

ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการสายใยสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยจำนวน 37 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน และเพื่อให้เด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย และกล่าวให้โอวาทตามลำดับต่อไป

Loading