โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่านตำบลแม่ข้าวต้ม โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ดำเนินการอบรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม โดย นายบุญเรือง แดงฟู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

Loading