โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

ข่าวกิจกรรม

🔸วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม 🔸โดยการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวฯ ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ พร้อมสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ รวมจำนวน 13 ราย

Loading